Monthly Archives: January 2020

Tài Chính - Ngân Hàng

Những thủ tục vay ngân hàng mua xe ô tô mà doanh nghiệp cần biết!

Ngoài những trang thiết bị, máy móc sản xuất thì những phương tiện vận tải cũng là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Nhờ những phương tiện này mà doanh nghiệp có thể vận chuyển hàng hóa, hành khách nhằm phục vụ cho mục đích kinh doanh thu lợi nhuận. Tuy nhiên không phải công ty…

continue reading