Monthly Archives: February 2020

Tài Chính - Ngân Hàng

Cách thức để những doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn thành công

Mục đích của các chủ doanh nghiệp khi đi vay vốn là để tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu biết được chu trình làm việc của các ngân hàng, cụ thể là ngân hàng Vietbank thuộc thế hệ mới thì…

continue reading