Góc Tư Vấn

Góc Tư Vấn

Cơ hội đầu tư trong khu công nghiệp Việt Nam

Giới thiệu về khu công nghiệp và tiềm năng đầu tư Việt Nam hiện đang là một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội đầu…

continue reading

Góc Tư Vấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê

  Thiên nhiên đã ưu đãi cho Việt nam những điều kiện thuận lợi về đất đai khí hậu phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. Điều kiện khí hậu của ta cho phép nhiều địa phương có thể trồng được cả hai loại cà phê robusta và arabica.Tiêu biểu là vùng đất Tây…

continue reading

Góc Tư Vấn

Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử

  Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống bao gồm: Nghiên cứu thị trường; Vấn đề trung gian và hoạt động phân phối; Vấn đề quảng cáo và xúc tiến bán hàng; Tổ chức nghiệp vụ bán hàng; Đánh giá kết quả. Tuy nhiên, TMĐT vẫn chứa trong nó đặc…

continue reading

Góc Tư Vấn

Khó khăn liên quan đến thủ tục hải quan và đầu tư

Khó khăn liên quan đến thủ tục hải quan và đầu tư • Nhìn chung các doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành các thủ tục đầu tư, giải ngân, đất đai, hải quan … mặc dù đã được đặt ra trong nhiều năm qua nhưng tình hình này vẫn chưa được cải thiện. Chẳng…

continue reading

Góc Tư Vấn

Đặc trưng của loại hình du lịch mua sắm

Hoạt động mua sắm của con người có từ rất lâu và là nhu cầu mang tính thường nhật. Tuy nhiên, để nó trở thành một loại hình thì cần phải có một số điều kiện nhất định, đặc biệt là yếu tố kinh tế. Do đó, đặc trưng đầu tiên của loại hình du lịch mua sắm là gắn…

continue reading