Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử

Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử

 

Hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống bao gồm: Nghiên cứu thị trường; Vấn đề trung gian và hoạt động phân phối; Vấn đề quảng cáo và xúc tiến bán hàng; Tổ chức nghiệp vụ bán hàng; Đánh giá kết quả.

Tuy nhiên, TMĐT vẫn chứa trong nó đặc thù so với thương mại truyền thống: khả năng tạo ra một cửa hàng ảo (Virtual store) trên Internet ngày càng giống như thật, với thời gian thật. Nó được hoạt động 24/24 giờ trong một ngày, 7/7 ngày trong 1 tuần, 365/365 ngày trong 1 năm, không có ngày nghỉ (Death of Time). Có khả năng đến mọi nơi, khoảng cách địa lý không bị ràng buộc trong thương mại điện tử (Death of Distance). Không cần phải tiến hành giao dịch qua trung gian (Death of Intermediary), khách hàng và nhà cung cấp có thể giao dịch trực tiếp. Tạo một kênh marketing trực tuyến (Online Marketing), đồng thời có thể thực hiện thống kê trực tuyến. TMĐT đặc biệt thích hợp với việc cung cấp hàng trực tuyến đối với một số dung liệu (Hàng hoá đặc biệt), hay dịch vụ như phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử, phần mềm, tư vấn…Yếu tố quyết định sự thành công trong nền kinh tế mạng không thuộc về các công ty lớn, giàu mạnh về tiềm lực kinh tế mà lại phụ thuộc các công ty Dot.com đó có khả năng thay đổi một cách linh hoạt và thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế ảo (Công ty phải đạt tính nhạy cảm cao). Vai trò của các tổ chức quốc tế, các hiệp hội xuyên quốc gia, các công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế mới.

Tất nhiên, TMĐT không chỉ thuần tuý đem lại lợi ích cho hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu chúng ta sẽ chỉ ra những bất lợi và những lưu ý cần thiết đối với các doanh nghiệp.