Monthly Archives: April 2024

Marketing

Nguyên nhân gây ra khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp

Khủng hoảng truyền thông là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà các Doanh nghiệp có thể phải đối mặt trong quá trình hoạt động kinh doanh. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp, mà còn có thể gây tổn thất về doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, việc hiểu rõ nguyên…

continue reading