Monthly Archives: December 2019

Tài Chính - Ngân Hàng

Hình thức vay vốn kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp mua phương tiện vận tải

Việc có một phương tiện vận tải để phục vụ cho doanh nghiệp trong vấn đề vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, vận chuyển hành khách là rất cần thiết. Hiểu được vấn đề này nên nhiều ngân hàng đã tung ra các sản phẩm vay vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình mua phương tiện.…

continue reading

Tài Chính - Ngân Hàng

Hình thức vay vốn kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp mua phương tiện vận tải

Việc có một phương tiện vận tải để phục vụ cho doanh nghiệp trong vấn đề vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, vận chuyển hành khách là rất cần thiết. Hiểu được vấn đề này nên nhiều ngân hàng đã tung ra các sản phẩm vay vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình mua phương tiện.…

continue reading